Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacje ogólne 

Administratorem danych osobowych jest firma Pol-Aba sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000643004, NIP: 897-183-0197.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się drogą mailową: rodo@polaba.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Robotnicza 8, 53-608 Wrocław. Więcej informacji można znaleźć na stronie kontakt.

Przetwarzanie danych osobowych

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne. Przykładowo do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne. Z tego powodu nie wyrażanie zgody nie może być podstawą Pana/Pani niekorzystnego traktowania. A także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Odpowiednio przez okres obowiązywania umów, prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych Pana/Pani dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane. Z kolei firma Pol-Aba może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu. Wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na firmę przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Jakkolwiek nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie na adres e-mail: rodo@polaba.pl

Polityka cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, Pol-Aba przechowuje zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Tak więc przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Najważniejsze pliki cookies, z jakich może korzystać nasza witryna:

W wyniku czego, pliki cookies stosowane na stronie Pol-Aba nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dlatego dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przebywającymi obecnie na stronie Pol-Aba. W związku z tym, dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: